Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda

Základy pro vznik souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda byly položeny roku 1970 v Kozlovicích. Zakládající členové navázali na tradici muzik a tanečních skupin, které tady i ve vesnicích okolo hory Ondřejník v moravských Beskydách do té doby působily. K nejstarším doloženým zmínkám o živých a bohatých tradicích máme z roku 1895, kdy kozlovičtí tanečníci a zpěváci vystoupili v srpnu s Válkovou muzikou z Kunčic pod Ondřejníkem, pod "dohledem" hudebního skladatele Leoše Janáčka, na slavné Národopisné výstavě českoslovanské v Praze (1895).

V roce 1975, kdy se vedení začali věnovat manželé Vlastimil a Marie Krpcovi, vznikl z národopisné skupiny Ondřejník soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda s vlastní cimbálovou muzikou. Svůj název si soubor zvolil podle kdysi slavných valašských vojvodů. Valašští vojvodové - někdejší vůdcové valachů a správci salaší - měli svá sídla na několika místech území Beskyd. 

Soubor pro svá vystoupení zpracovává region lašsko-valašského pomezí, čerpá tak se sbírek sběratelů lidových písní a tanců, jako jsou Leoš Janáček, František Sušil, František Bartoš, z mladšího období pak Antonín Pustka z Kunčic a Vincenc Socha ze Lhotky pod Ondřejníkem. Zejména jeho odkaz - asi 1 500 písní a tanců je bohatou studnicí pro repertoár souboru Valašský vojvoda. 

Ze zásadních vystoupení jmenujme koncert v Praze na Žofíně v rámci oslav 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské, dále pořad Ó radost má, který byl součástí cyklu českého a moravského folklóru v rámci MHF Pražské jaro 1997. Významným milníkem byl Vánoční koncert pro Svatého otce Jana Pavla II. u příležitosti předávání vánočního stromu z Beskyd Českou republikou Vatikánu r. 1999. V rámci 65. MFF Strážnice 2010 byl udělen titul laureát MFF Strážnice 2010 (premiéra - kostel sv. Martina) souboru Valašský vojvoda za "zpracování a provedení tématiky světců" v pořadu PhDr. Anny Hrčkové Za nebeskou bránou I. - Od Hromnic do svatého Jána. Následoval pořad PhDr. Anny Hrčkové Za nebeskou bránou II. - Od svaté Máří do Tří králů (premiéra - MFF Strážnice 2014, kostel Panny Marie), atd...

Svým projevem zaujali členové souboru posluchače a diváky v mnoha zemích po celém světě: v bývalé NDR (1983), v Bulharsku (1984), v bývalé Jugoslávii (1985), v Holandsku (1988, 1994), v Řecku (1992), v Turecku (1995), ve Španělsku (1998), ve Vatikánu (1999), na Ukrajině (2002,2006), v Maďarsku (2002), ve Francii (2002,2004,2010)  v Japonsku na výstavě EXPO (2005), na Kypru (2006), v Jordánsku (2009), v Rusku (2011), v Arménii (2013), v Jižní Koreji (2015), v Peru (2017) a nesčetněkrát také na Slovensku a v Polsku.

Ve spolupráci s Českou televizí jsme natočili pořady - Zpívánky, Vonička z domova, Folklorica, dokumentární filmy Hukvaldské studánky - Leoš Janáček a lidová píseň (1997, Kozlovice, Hukvaldy, režie Zdeněk Flídr) a Vítězslav Novák a lidová píseň (1999, Kozlovice, režie Zdeněk Flídr). Podíleli jsme se na natáčení celovečerních filmů Tajemství hradu v Karpatech (1981) a Lev s bílou hřívou (1986), hlavní postavu Leoše Janáčka ztvárnil herec Luděk Munzar, dále při natáčení televizní pohádky dějově situované do našeho kraje Dřevěná Marika (2000, režie Jaroslav Hovorka, hudba Petr Ulrych) a filmu situovaného do 2. světové války Byla láska (2001). Pro TV Noe jsme připravili vánoční pořad U nás aneb od cimbálu o lidové kultuře (2010) a U nás - Za lidovou písní a tancem Janáčkova kraje (2018).

V hudebním studiu I. Českého rozhlasu Ostrava byly natočeny snímky pro CD Písně a tance z lašsko-valašského pomezí (1. vydání Syncoop 1994, Holandsko, 2. vydání Styltón 1997, Ostrava), Koleda je ve Vánoce (1. vydání B+M Music 1995, Praha, 2. vydání Indies Happy Trails prosinec 2018, Brno - reedice a remix původního CD a MC doplněno o bonus z MF Souznění 2009), Slunečko vychodi (Stylton 1997, Ostrava), Gajdovali gajdoši z Moravy a Slezska (Písnička 1998, Hukvaldy), Sedm divů Slezska (Styltón 2001, Ostrava) a Byltě jeden člověk (Indies Happy Trails prosinec 2014, Brno)

V současné době je organizační vedoucí souboru Věra Tobolová, uměleckými vedoucími souboru jsou Lenka Eliášová a Ludmila Fizková. Uměleckým vedoucím muziky je Zdeněk Tofel.