Tvůrčí taneční dílna 2022

04.10.2022

Již delší dobu jsme se chtěli zúčastnit celostátní přehlídky choreografií folklórních souborů, která se každoročně koná v Jihlavě. V minulých dvou letech se přehlídka kvůli špatné epidemiologické situaci nekonala, ale letos to vypadá, že se konečně této akce budeme moci zúčastnit. 10. ročník Tvůrčí taneční dílny se bude konat v termínu od 14. do 16. října a my se zde předvedeme s naším novým pásmem "Lude dobří, to byl komín." 

Hlavní poslání této bienálové přehlídky vyplynulo z potřeby dnešních folklorních souborů vytvořit prostor pro vzájemná setkávání, předávání zkušeností, srovnání, inspiraci a v neposlední řadě pak otevření dialogu nad problémy, s nimiž se v tvůrčím procesu autoři předvedených jevištních kompozic setkávají. Podpořit novou scénickou tvorbu souborů, zaměřit se na hledání nových cest a způsobů uměleckého uchopení hodnot tradiční kultury současnými tvůrci se tak stalo hlavním motivem těchto setkání. Tvůrčí taneční dílna je otevřena všem souborům, které přicházejí se zajímavým projektem - choreografií a novým pohledem na zpracování folklorního materiálu. Neoddělitelnou součástí celkové koncepce přehlídky je hodnocení lektorského sboru, který se však v tomto případě nesoustřeďuje na určení vítězného pořadí souborů. Lektorský sbor je především nositelem tolik vyhledávané zpětné vazby spočívající v odborném posouzení předvedených choreografií a všech jejích komponent. (zdroj: https://www.nipos.cz/tvurci-tanecni-dilna-2010-3/)

A tak nám držte palce, abychom v Jihlavě předvedli to nejlepší, co v nás je!