77. MFF Strážnice 2022 jen za námi

28.06.2022

24. června 2022 jsme vystoupili na 77. MFF Strážnice. V pořadu Lucie Uhlíkové "Po nezarostlém chodníčku" se spolu s CM Strážničan, skupinou fašančářů ze Strání a soubory Kašava a Věčně mladý Danaj jsme se vypravili po stopách Leoše Janáčka, folkloristy a sběratele lidových písní. Podívali jsme se do regionů, kterým tento velký skladatel věnoval výjimečnou pozornost. Záznam tohoto pořadu, který proběhl v pátečních večerních hodinách na stadionu Bludník můžete shlédnout zde. Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí tohoto úspěšného pořadu, který se dle bouřlivých ovací zaplněného amfiteátru Bludník návštěvníkům velmi líbil. 

V prvním bloku jsme zatančili tance Pilky, Starodávný a Řemesla a v druhém bloku jsme se představili s pásmem, ve kterém je zachyceno jak si kdysi hrálo, zpívalo a tančilo v hospodě u Harabiša. 

Údolí v obou koncích zúžené, jen co protěká Ondřejnica a vedle ní co probíhá silnice. Levý bok: poslední svah Kazničova; pravý bok: sestupuje tu kterási pata Babí hůry.

U rovného políčka přikrčuje se k zemi hospoda "U Harabiša".

V okýnkách hospody blikalo už potměšile červenavé světlo. A když noc zčernala, bylo tu jako na dně kotla.

V jizbě namačkáno děvuch, "pacholků", bab s děckami na rukou. Sběhli se z Měrkovic, Kozlovic za kunčickými hudci.

Tělo na těle. Vášeň tance. Vzduch byl dusivý a mokrý výpary.

Stojíme u dveří. Míhání pohybů, lepkavé v potu tváře, křik, výskot, hudců tónový vztek: bylo to jako obraz nalepený na průzračné šedi.

Konce jsme nedočkali. Pro děvuchy a "pacholky" přišli si hospodáři.

To je již dávno. To bylo roku 1881.

Hospody "U Harabiša" již není...

(text z fejetonu Leoše Janáčka)


Fotky ze Strážnice zde